تماس با ما

برای هماهنگی و تماس با دکتر رضا شاه بداغی لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. ستاد انتخاباتی دکتر رضا شاه بداغی ۰۹۱۳۱۷۸۴۴۶۸