معرفی

کرمان- رضا شاه بداغی کاندیدای نمایندگی مجلس شهرستان سیرجان از استان کرمان خود را در این گزارش معرفی می کند. * خودتان را معرفی کنید اینجانب رضا شاه بداغی کاندیدای نمایندگی مجلس دوازدهم از حوزه سیرجان و بردسیر هستم. مقداری از سوابق کاری و تحصیلی خود را خدمت عزیزان عرض می کنم تا ان شاالله در انتخاباتی که یازدهم اسفند ماه پیش رو داریم بتوانیم تصمیم بهتر و زیباتری بگیریم . سال ۱۳۴۵ در بردسیر ...